Cách 1 : Kiếm điểm bằng cách sử dụng tool Ping Max

1

Download tool Ping Max tại đây

2

Đăng nhập và bắt đầu chạy tool

3

Điểm trên website sẽ được cập nhật

Lưu ý : Mỗi thiết bị chỉ nên chạy tối đa 5 tool để bảo vệ tài khoản và nâng cao chất lượng dịch vụ! Để kiếm được nhiều điểm hơn , bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn trên nhiều thiết bị khác nhau .

Cách 2 : Mua điểm qua ví điện tử , thẻ ngân hàng

Hot : Khuyến mại 30% đối với khách hàng mua điểm hoặc mua gói VIP lần đầu !
50.000 VNĐ

Nhận được 100.000 điểm

Kích hoạt miễn phí 5 ngày VIP

100.000 VNĐ

Nhận được 300.000 điểm

Kích hoạt miễn phí 15 ngày VIP

200.000 VNĐ

Nhận được 850.000 điểm

Kích hoạt miễn phí 60 ngày VIP

500.000 VNĐ

Nhận được 2.500.000 điểm

Kích hoạt miễn phí 180 ngày VIP

;